Om A-sektionen

A-sektionen är en ideell förening på Lunds Tekniska Högskola. Föreningens ändamål är att verka för sammanhållning och god anda inom sektionen för Arkitektur och Industridesign. A-sektionen drivs av studenter på Arkitektur- och Industridesignutbildningen i Lund.